YUNAN TANRILARI: 12 OLİMPOS TANRISI
  1. Ana Sayfa
  2. Mitoloji

YUNAN TANRILARI: 12 OLİMPOS TANRISI

0

Yunan Tanrıları 

Olimposun 12 Tanrısı ‘ndan bahsetmeden önce bu Tanrıların nasıl ortaya çıktığından bahsetmek daha olacaktır. Yunan mitolojisinin başlangıcı Khaos’tur. Yani sonsuz boşluk. Khaos’tan oluşan Gaia, yani “toprak ana” tek başına Uranus(Gökyüzü) ve Pontus’u (Denizler) doğurur. Dağları yaratır. Gaia’nın Uranus ve Pontus ile birleşmesi ise yunan tanrılarının başlangıcıdır. Gaia ile Uranus’un birleşmesinden doğan 12 Tanrı Yunan mitolojisinde “Titanlar” olarak geçer. Ayrıca Gaia ile Pontus’un birleşmesinden ise Deniz tanrıları ve tanrıçaları oluşur.

Uranus, çocuklarından iğrenmiştir ve onları doğar doğmaz yerin dibine gömdürmüştür. Bu nedenle oğlu Kronos tarafından öldürülür. Uranus’un akan kanları Erinsyler (öç tanrıçaları), Gigantlar (devler) ve orman perilerini oluştururur. Denize düşen erkeklik organı ise Aphrodite ‘i oluşturmuştur. Bu olaylar sonucunda 12 Titan devri biter ve Olimposlu tanrılar başa geçer.

Yunan mitolojisi tanrıları ölümsüz, olağanüstü yeteneklere sahip, hastalanmayan, yaralanmayan tanrılardır. Hayatlarını ambrosia ve nektar ile beslenerek geçirirler. Bu nedenle de hep genç kalırlar.

Aşk ve Güzellik Tanrıçası: Afrodit

Afrodit, aşk, şehvet, güzellik, zevk, tutku ve üreme ile ilişkilendirilen eski bir Yunan tanrıçasıdır. Afrodit’in başlıca sembolleri arasında mersin, gül, güvercin, serçe ve kuğu vardır.

Yunan mitolojisinde Afrodit, ateş, demircilik ve metal işleme tanrısı Hephaestus ile evliydi. Afrodit sık sık ona sadakatsizdi ve birçok sevgilisi vardı; Odyssey’de savaş tanrısı Ares ile zina yaparken yakalanır. Yatağın çevresine görünmez bir zincir ağı yerleştiren Hephaestus, çıplak durumdaki Afrodit ve Ares’i tuzağa düşürmüştür. Diğer tanrı ve tanrıçaları da bu duruma şahit olmaları için çağırmıştır. Bu nedenle de Afrodit ve Ares bir süre Olimpos’tan uzaklaşmışlardır.

Athena ve Hera ile birlikte Afrodit, kan davası Truva Savaşı’nın başlamasına neden olan üç tanrıçadan biridir. Afrodit, Batı sanatında kadın güzelliğinin sembolü olarak yer almıştır.

Savaş Tanrısı: Ares

Ares, Yunan cesaret ve savaş tanrısıdır. Zeus ile Hera’nın oğludur. Yunanlılar ona karşı kararsızdır. Çünkü savaşta başarı için gerekli olan fiziksel cesareti bünyesinde barındırır. Ancak kız kardeşi Athena’nın aksine, katıksız gaddarlığı ve kana susamışlığı özelliklerine sahiptir.

Ares’in aşk ilişkilerine ve çocuklarına birçok edebi gönderme bulunur. Truva Savaşı’nda Truva’nın koruyucusu Afrodit, Ares’i Truva’nın tarafını tutmaya ikna eder. Truvalılar kaybeder, Ares’in kız kardeşi Athena ise Yunanlıların zafere ulaşmasına yardım eder. En ünlü olayı, zanaatkar tanrı Hephaestus, karısı Afrodit’in Ares ile ilişkisi olduğunu öğrendiğinde, aşıkları bir ağa hapseder ve onları diğer tanrıların alaylarına maruz bırakır. Bu olay sonrasında Afrodit ölümlü genç Adonis’e aşık olur. Bu durumu kıskanan Ares ise kendisini bir yaban domuzuna dönüştürerek Adonis’i öldürür.

Apollon (Işık, sanat, şiir, okçuluk, tıp)

Yunanlıların ulusal tanrısı olan Apollon, okçuluk, müzik ve dans, hakikat ve kehanet, şifa ve hastalıklar, Güneş ve ışık, şiir ve daha fazlasının tanrısı olarak kabul edilmiştir. Zeus ile Leto’nun oğlu, av tanrıçası Artemis’in ikiz kardeşidir. Apollon, tüm tanrıların en Yunanlısı olarak kabul edilir.

Delphi’nin koruyucu tanrısı olan Apollon, bir kehanet tanrısıdır. Apollon, yardım sağlayan ve kötülüğü önleyen tanrıdır; çeşitli lakaplar onu “kötülüğün önleyicisi” olarak adlandırır. Apollon insanları salgın hastalıklardan kurtarmıştır. Fakat aynı zamanda oklarıyla hastalık ve ölümcül veba getirebilen bir tanrıdır. Gençlerin (kourotrophos) koruyucusu olan Apollon, çocukların sağlığı ve eğitimi ile ilgilenir.

Apollon önemli bir pastoral tanrıdır ve çobanların öncüsüdür. Sürüler ve mahsulleri hastalıklardan, zararlılardan ve yırtıcılardan korumak birincil görevleriydi. Öte yandan Apollon, yeni şehirlerin kurulmasını ve sivil anayasanın kurulmasını da teşvik etmiştir. Kanunları veren odur. Musiki tanrısı olarak Apollon tüm müzik, şarkı, dans ve şiire başkanlık eder. Yaylı müziğin mucidi ve kutlamalarda koro lideri olarak görev yapan İlham Perilerinin sık sık yoldaşıdır.

Artemis(Okçuluk, avcılık, bakirelik, ay)

Artemis, avın, vahşi doğanın, vahşi hayvanların, Ay’ın ve iffetin Yunan tanrıçasıdır. Artemis, Zeus ve Leto’nun kızı ve Apollon’un ikiz kız kardeşidir. Küçük çocukların ve kadınların yandaşı ve koruyucusuydu. Artemis, Eileithyia ile birlikte doğum ve ebeliğin başlıca tanrıçalarından biriydi. Athena ve Hestia gibi Artemis de bakire kalmayı tercih etti ve asla evlenmemeye yemin etti.

Artemis, Antik Yunan tanrılarının en çok saygı görenlerinden biriydi ve Efes’teki tapınağı, Antik Dünyanın Yedi Harikasından biriydi. Artemis’in sembolleri arasında ok ve yay, ok kılıfı ve av bıçakları vardı ve geyik ve selvi onun için kutsaldı.

Yunan Tanrıları 

Bilgelik Tanrısı: Athena

Athena, bilgelik, el sanatları ve savaş ile ilişkili eski bir Yunan tanrıçasıdır. Athena, Yunanistan’daki çeşitli şehirlerin, özellikle de adını büyük olasılıkla aldığı Atina şehrinin koruyucusu olarak kabul edilmiştir. Başlıca sembolleri baykuşlar, zeytin ağaçları, yılanlar ve Gorgoneion’dur. Sanatta, genellikle miğfer takmış ve bir mızrak tutmuş olarak resmedilmiştir.

Zanaat ve dokumacılığın koruyucusu olan Athena, Ergane olarak biliniyordu. Aynı zamanda bir savaşçı tanrıçaydı ve askerleri savaşa yönlendirdiğine inanılıyordu. Athena, Afrodit ve Hera ile birlikte Truva Savaşı’nın başlamasına neden olan üç tanrıçadan biridir.

Rönesans’tan beri Athena, bilgeliğin ve sanatın bir sembolü haline geldi. Ayrıca Batılı sanatçılar ve alegoristler Athena’yı sıklıkla özgürlük ve demokrasinin sembolü olarak kullanmışlardır.

Pastoral Bir Tanrıça: Demeter

Demeter, hasat ve tarımın Olimposlu tanrıçasıdır, tahıllara ve dünyanın verimliliğine başkanlık eder. Demeter genellikle basitçe hasat tanrıçası olarak tanımlanır. Aynı zamanda kutsal yasaya ve yaşam ve ölüm döngüsüne de başkanlık ederdi.

12 yunan tanrısı

Kült unvanları arasında yiyecek veya tahıl veren olarak “Tahılın Kadını” olan Sito ve Thesmophoros (thesmos: ilahi düzen, yazılı olmayan yasa; phoros: getiren, taşıyan), “gümrük veren” veya ” yasa koyucu” bulunmaktadır.

Şenlik Tanrısı: Dionysos

Dionysos, eski Yunan din ve mitinde üzüm hasadı, şarap yapımı, meyve bahçeleri ve meyve, bitki örtüsü, doğurganlık, delilik, ritüel delilik, dini coşku, şenlik ve tiyatro tanrısıdır. Eleutherios (“kurtarıcı”) olarak, şarabı, müziği ve kendinden geçmiş dansı, takipçilerini bilinçli korku ve kaygıdan kurtarır. Bununla birlikte güçlülerin baskıcı kısıtlamalarını alt üst eder.

Rezene saplı bir asa olan, bazen sarmaşıkla sarılmış ve bal damlayan thyrsus, hem yararlı bir asa hem de onun kültüne ve temsil ettiği özgürlüklere karşı çıkanları yok etmek için kullanılan bir silahtır. Onun gizemlerini paylaşanların, tanrının kendisi tarafından ele geçirildiğine ve güçlendirildiğine inanılır.

Bir Zanaatkar: Hephaistos

Hephaestus, demirciler, metal işçiliği, marangozlar, zanaatkarlar, zanaatkarlar, heykeltıraşlar, metalurji, ateş ve volkanların Yunan tanrısıdır. Bir demirci tanrısı olan Hephaestus, Olympus’taki tanrıların tüm silahlarını yaptı. Tanrıların demircisi olarak hizmet etti ve Yunanistan’ın, özellikle Atina’nın imalat ve sanayi merkezlerinde ibadet edildi. Hephaestus’un sembolleri demirci çekici, örs ve bir çift maşadır.

Hera(evlilik, bereket, aile)

Hera, antik Yunan din ve mitolojisinde kadın, evlilik, aile ve doğum tanrıçası, on iki Olimpiyatçıdan biri ve Zeus’un kız kardeşi ve karısıdır. Titanlar Cronus ve Rhea’nın kızıdır. Hera, tanrıların kraliçesi olarak Olimpos Dağı’na hükmeder.

Matron (baştaki kadın, yönetici) bir figür olan Hera, evli kadınların koruyucusu olarak hizmet etti, düğünlere başkanlık etti ve evlilik birliğini kutsadı. Hera’nın belirleyici özelliklerinden biri, Zeus’un sayısız sevgilisine ve gayri meşru çocuklarına karşı kıskanç ve intikamcı doğasıdır. Hera, kutsal saydığı inek, aslan ve tavus kuşu gibi hayvanlarla birlikte görülür.

Hermes

Hermes tanrıların habercisidir. Ayrıca insan habercilerinin, gezginlerin, hırsızların, tüccarların ve hatiplerin koruyucusudur. Kanatlı sandaletlerinin yardımıyla ölümlü ve ilahi dünyalar arasında hızlı ve özgürce hareket eder.

Nitelikleri ve sembolleri arasında horoz, kaplumbağa, el çantası veya kese, talaria (kanatlı sandaletler) ve kanatlı miğfer veya basit petasosların yanı sıra palmiye ağacı, keçi, dört numara, çeşitli balık türleri ve tütsü vardır. Bununla birlikte, ana sembolü, diğer tanrıların çiftleşmesi ve oymaları ile iç içe kanatlı bir asa olan caduceus’tur.

Denizlere Hükmeden Tanrı: Poseidon

Poseidon, antik Yunan dininde ve mitinde, denizlerin, fırtınaların, depremlerin ve atların tanrısı olan On İki Olimpostan biriydi. Olimpos öncesi Tunç Çağı Yunanistan’ında, Pylos ve Thebes’de baş tanrı olarak saygı gördü. Ayrıca “toprak çalkalayıcı” kült unvanına sahipti.

Poseidon, denizcilerin ve birçok Helen şehri ve kolonisinin koruyucusuydu. Homer ve Hesiod, Poseidon’un, dünyanın üç oğlu arasında kurayla paylaşıldığı babası Kronos’un yenilmesinin ardından denizlerin efendisi olduğunu ileri sürer. Zeus’a gökyüzü, Hades’e yeraltı dünyası ve Poseidon’a deniz verilir. Dünya ve Olimpos Dağı üçüne de aittir. Poseidon aynı zamanda bir Homeros ilahisinin konusudur.

Athena, Poseidon ile bir rekabetten sonra Atina şehrinin koruyucu tanrıçası oldu ve vekili Erechtheus şeklinde Akropolis’te kaldı. Dövüşten sonra Poseidon, Atinalıları onu seçmedikleri için cezalandırmak için Attic Plain’e korkunç bir sel gönderdi.

Gökyüzü Tanrısı: Zeus

Zeus, Olympus Dağı’nın tanrılarının kralı olarak hüküm süren antik Yunan dininde gökyüzü ve gök gürültüsü tanrısıdır. Zeus ayrıca erotik kaçamaklarıyla da ün salmıştı. Bunlar, Athena, Apollo, Artemis, Hermes, Persephone, Dionysus, Perseus, Herakles, Truvalı Helen, Minos ve Muses dahil olmak üzere birçok ilahi ve kahraman çocukla sonuçlanır.

O, tanrıların başı olan ve diğerlerine roller atanan bir baba olarak saygı görürdü: “Doğal çocukları olmayan tanrılar bile ona Baba olarak hitap eder ve tüm tanrılar onun huzurunda yükselir.”

Bonus: Hades

Hades, ölülerin tanrısı ve adının eş anlamlı hale geldiği yeraltı dünyasının kralıdır. O ve kardeşleri Zeus ve Poseidon, babalarının tanrı nesli Titanları yendiler ve kozmos üzerinde egemenlik iddiasında bulundular. Bununla birlikte Hades yeraltı dünyasını, Zeus gökyüzünü ve Poseidon denizi aldı. Sanatsal tasvirlerde, Hades tipik olarak, yanında duran, yeraltı dünyasının üç başlı bekçi köpeği Cerberus ile miğferini takmış olarak gözükür.

Yazı ilginizi çektiyse daha fazla bilgi edinmek için: Olimpos Tanrıları

En son yazımızı okumak için : Yılan Saçlı Kadın: MEDUSA

Yunan Tanrıları 

 

 

 

 

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Google Haberlerde Bizi Takip Edin !

Hemen ücretsiz takip edin ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Google Haberler : https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPznsQswiYPJAw?ceid=TR:tr&oc=3

Yazar Hakkında

Konu Hakkında Ne Düşünüyorsunuz ?